Zapisz sie!

Kontakt

CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień

42-200 Częstochowa, ul.Rejtana 7b

tel. 34 363 97 57, 730 483 874

www.cztps.eu   email: biuro@cztps.eu

KRS 0000134139  REGON 150931943

Nr konta: Bank PKO S.A. II O/Cz-wa   18 1020 1664 0000 3102 0165 0829